XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI AKTORSKIEJ
R E F L E K T O R

KOMISJA XV OFPA REFLEKTOR

Piotr Machalica - aktor, przewodniczący jury

Zdzisław Derebecki - dyr. BTD w Koszalinie

Sylwester Podgórski - dziennikarz muzyczny PRK

Tomasz Bartos - Mikrofonika-Faktoria Lektorska

Maciej Osada-Sobczyński - kompozytor, dyr. artystyczny OFPA Reflektor