Przesłuchania w Pałacu Młodzieży
fot. Monika Kalkowska

XIV edycja Reflektora przyniosła regulaminowe zmiany w postaci dwóch kategorii.
W ten sposób pierwszego dnia festiwalu wysłuchaliśmy interpretacji piosenek w
wykonaniu amatorów piosenki aktorskiej, którzy uczą się jeszcze w szkołach
średnich ( była to kategoria pierwsza), drugiego zaś ich starszych kolegów z
uczelni wyższych, w tym również tych artystycznych( kategoria druga) . Po
godzinnej naradzie jurorów znaliśmy już tegorocznych artystycznych ( kategoria
druga). Po godzinnej naradzie jurorów znaliśmy już tegorocznych.

Koncert laureatów w Polskim Radiu Koszalin
fot. Monika Kalkowska

Godzinę po zakończeniu przesłuchań poznaliśmy nazwiska laureatów XIV edycji
Reflektora. Jeszcze nieświadomi miejsc, które w konkursie zajęli, wystąpili
ponownie podczas transmitowanego przez Polskie Radio Koszalin koncertu. Tak
dobiegł końca drugi dzień festiwalu, a wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na
to, co miało nastąpić nazajutrz.

Koncert Galowy w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym
fot. Monika Kalkowska

Zwieńczeniem festiwalu był Koncert Galowy, podczas którego przyznane zostały
miejsca i nagrody, w tym ta najważniejsza - Grand Prix - którą zdobyła
Aleksandra Lechocińska. Ostatnie godziny tegorocznego festiwalu to recital
Gwiazdy Reflektora, Krzysztofa Tyńca. który śpiewał dla wypełnionej po brzegi
koszalińskiej publiczności.

Reflektor zza kulis
fot. Monika Kalkowska

Podczas trzech dni w świetle Reflektora można było poczuć jego niezwykłą
atmosferę,która jakby zapewniała uczestników i organizatorów o jednym… że Festiwal podąża
w dobrym kierunku i rozwijając się z każdym rokiem, staje się wizytówką
Koszalina,a dla nas, zaangażowanych w jego organizację, dorocznym świętem muzyki w murach
Pałacu Młodzieży.Po raz kolejny prawdziwym okazało się powiedzenie finis coronat opus, całoroczne
wysiłki połączone z pasją muzyki dały niebywały efekt, który mogliśmy obserwować przede
wszystkim na scenie, a także zza kulis…