Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej

Regulamin

XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej R E F L E K T O R Koszalin

ORGANIZATOR
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie
Pałac Młodzieży w Koszalinie

CELE I ZAŁOŻENIA FESTIWALU
1. Popularyzowanie piosenki aktorskiej, rozumianej jako wykonywanie piosenek z interpretacją aktorską ze szczególnym uwzględnieniem piosenek polskich twórców, kompozytorów i autorów tekstu.
2. Stwarzanie możliwości zaprezentowania się uczestników festiwalu przed jury i publicznością.
3. Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki aktorskiej.
4. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Organizatorzy planują następujące nagrody:

- Grand Prix Festiwalu - nagroda pieniężna oraz statuetka
- I miejsce - statuetka ZŁOTY REFLEKTOR i nagroda pieniężna
- II miejsce - statuetka SREBRNY REFLEKTOR i nagroda pieniężna
- III miejsce - statuetka BRĄZOWY REFLEKTOR i nagroda pieniężna

Nagrody pieniężne laureatów zostaną przesłane na wskazane przez nich konto.

2. Przewidziane są również:
- nagroda za najlepsze wykonanie piosenki Romana Kołakowskiego, przyznana przez Agatę Klimczak-Kołakowską
- inne nagrody specjalne i wyróżnienia.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy SOLISTÓW śpiewających:

- a 'capella (bez akompaniamentu),
- do podkładu muzycznego (wyłącznie na płytach CD lub MP3)
- z akompaniamentem (fortepian, gitara etc.)

2. Kategorie
KATEGORIA I - wykonawca od 16 do 19 roku życia.
KATEGORIA II - wykonawca od 20 do 30 roku życia.

3. Zainteresowani udziałem w festiwalu, zobowiązani są do przesłania organizatorowi nagrań demonstracyjnych obydwu utworów. Zwolnieni z przesłania nagrań są tylko absolwenci i studenci wyższych szkół aktorskich i muzycznych oraz laureaci poprzednich edycji OFPA Reflektor. Nagrania można przesyłać w formacie audio: mp3, wave lub pliku video w jednym z najpopularniejszych formatów.

4. Wykonawca przygotowuje dwie różne piosenki.
Pierwsza obowiązkowo musi pochodzić z twórczości Romana Kołakowskiego - teksty autorskie, tłumaczenia, kompozycje muzyczne jego autorstwa. Pomocą w dotarciu do twórczości Romana Kołakowskiego będzie strona Teatru Piosenki, www.teatr-piosenki.pl/, gdzie można znaleźć na bieżąco uzupełniane teksty oraz muzykę artysty, a także wydane płyty CD, m.in:
• Przypowieść błękitna (1985) - muzyka i słowa
• Brecht (1993)
• Dzwonna kolęda (1996)
• Autodafe (1996)
• Pieśni z Gułagu (1996)
• Semper Fidelis. Ballady kresowe (1997)
• Florilegium (2010) – muzyka i teksty
• Kto ty jesteś, czyli Adresaci (2012) – muzyka i tekst
• Nick Cave i przyjaciele
• W moich ramionach – przekłady
• Melodie Kurta Weill’a i coś ponadto – przekłady
• Piosenki Toma Waitsa – przekłady
• Justyna Steczkowska Alkimja – słowa
• Trebunie-Tutki + Voo Voo-nootki Tischner – teksty
• Piotr Rubik, Oratorium Habitat, moje miejsce na Ziemi – teksty
• Roman Kołakowski zaśpiewany (w serii Empik prezentuje dobre piosenki) (2016)
• Leonard Cohen: Słynny niebieski prochowiec (2017)
• Jacek Bończyk Tango Kameleon CD - Nikt-Libertango i Zielona Milonga.

Drugi utwór dowolny z szeroko rozumianej kategorii piosenki aktorskiej - sugerujemy dobór dwóch różnych wyrazowo piosenek, mile widziana jest twórczość własna lub nowatorskie spojrzenie na już istniejące dzieła.

5. Każdy z uczestników ma obowiązek zarejestrowania się poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej dostępnej na www.festiwal-reflektor.pl/ od 6.01.2020 r. Ostateczny termin dostarczenia karty zgłoszeniowej i nagrań upływa 18 marca 2020 r. Organizator zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wskazany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt w celu sprawdzenia, czy wysłane zgłoszenie dotarło do organizatora (organizator, poza otrzymanymi w 2020 roku zgłoszeniami, potwierdzi możliwość dosłania nowych zgłoszeń).

6. Lista osób zakwalifikowanych do przesłuchań festiwalowych zostanie opublikowana ??? na https://festiwal-reflektor.pl/. Przed przystąpieniem do kolejnego, etapu osoby śpiewające do podkładu muzycznego, zobowiązane są do przesłania go na adres reflektor@festiwal-reflektor.pl, w nieprzekraczalnym terminie do ??? (prosimy o podpisanie informacji imieniem i nazwiskiem).

7. Jury ocenia:
- umiejętności wokalne i aktorskie wykonawców,
- dobór repertuaru,
- oryginalność pomysłu,
- dykcję i interpretację utworów,
- ogólny wyraz artystyczny.

8. Laureaci festiwalu są zobowiązani do uczestnictwa w koncercie laureatów podczas gali w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym ???(niedziela).

ORGANIZACJA FESTIWALU
Dzień pierwszy festiwalu ??? (piątek)
Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2
- próby sceniczne oraz przesłuchania festiwalowe

Dzień drugi festiwalu ??? (sobota)
Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2
- próby sceniczne oraz przesłuchania festiwalowe c.d.


Dzień trzeci festiwalu ??? (niedziela)
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, plac Teatralny 1
- Gala finałowa

UWAGI KOŃCOWE!
1. Organizator planuje wydanie płyty CD będącej zapisem koncertu laureatów. Informujemy, że utwory wykonywane na koncercie, niemające uregulowanej sytuacji w ZAIKS, nie będą zamieszczone na płycie. Płytę CD otrzymają wszyscy uczestnicy festiwalu.
2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia.
3. Wszelkie pytania dotyczące festiwalu prosimy kierować pod adres e-mail: reflektor@festiwal-reflektor.pl

UWAGA!!! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE

Kontakt - Pałac Młodzieży 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
tel. 94 348 05 00, 94 348 05 01, 94 348 05 15
e-mail: reflektor@festiwal-reflektor.pl
Wstecz


Festiwalowi goście

2019 - Sonia Bohosiewicz

przyjaciel

2018 - Piotr Machalica

przyjaciel

2017 - Krzysztof Tyniec

przyjaciel

2016 - Roman Kołakowski

przyjaciel

2015 - Monika Węgiel

przyjaciel

2014 - Hanna Śleszyńska

przyjaciel

2013 - Jacek Bończyk

przyjaciel

2012 - Janusz Radek

przyjaciel

2011 - Artur Barciś

przyjaciel

2010 - Joanna Trzepiecińska

przyjaciel

2009 - Zbigniew Zamachowski

przyjaciel

2008 - Jacek Wójcicki

przyjaciel

2007 - Marian Opania

przyjaciel

2006 - Katarzyna Groniec

przyjaciel

2005 - Ewa Błaszczyk

przyjaciel

Znajdź nas

przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel

Kontakt

Nasz adres

Pałac Młodzieży - OFPA Reflektor

ul. Bogusława II 2

75-057 Koszalin


tel: 94 348 05 00, 94 348 05 01, 94 348 05 15

www.festiwal-reflektor.pl

reflektor@festiwal-reflektor.pl

Dyrektor artystyczny: Maciej Osada-Sobczyński