XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej

Regulamin

ORGANIZATOR
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie
Polskie Radio Koszalin
Pałac Młodzieży w Koszalinie

CELE I ZAŁOŻENIA FESTIWALU

 1. Popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej, rozumianej jako wykonywanie piosenek z interpretacją aktorską ze szczególnym uwzględnieniem piosenek polskich twórców, kompozytorów i autorów tekstu.
 2. Stwarzanie możliwości zaprezentowania się uczestników festiwalu przed jury i publicznością.
 3. Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki aktorskiej.
 4. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Organizatorzy planują następujące nagrody:
 • Grand Prix Festiwalu - statuetka i nagroda pieniężna,
 • I miejsce - statuetka ZŁOTY REFLEKTOR i nagroda pieniężna,
 • II miejsce - statuetka SREBRNY REFLEKTOR i nagroda pieniężna,
 • III miejsce - statuetka BRĄZOWY REFLEKTOR i nagroda pieniężna,
Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
Przewidziane są również:
 • inne nagrody specjalne,
 • wyróżnienia.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy SOLISTÓW śpiewających:

 • a 'capella (bez akompaniamentu),
 • do podkładu muzycznego (wyłącznie na płytach CD lub MP3).
Sugerujemy zwrócić uwagę na rodzaj i charakter podkładu muzycznego i unikać podkładów charakterystycznych dla wykonań estradowych. Na pewno lepszy będzie prosty akompaniament instrumentalny niż znana powszechnie bogata estradowa aranżacja.
 • z akompaniamentem (fortepian, gitara, akordeon etc.)

KATEGORIE UCZESTNICTWA i wymagania kwalifikacyjne

KATEGORIA I - wykonawca od 15 do 19 roku życia
KATEGORIA II - wykonawca od 20 do 30 roku życia

Tematem tegorocznej edycji Festiwalu Reflektor jest polska piosenka z lat 1945-1989. Każdy z uczestników wykonuje dwie piosenki, jeden utwór musi pochodzić z tego okresu (1945-1989). Mile widziane będą utwory takich twórców jak np.: W. Młynarski, A. Osiecka, J. Kofta, J. Przybora, J. Wasowski, M. Grechuta, R. Kołakowski, E. Stachura, J. Kaczmarski, G. Ciechowski, Kora, P. Gintrowski, B. Loebl, J. Ptaszyn- Wróblewski, Z Staszczyk, Z. Wodecki, W.Korcz, J. Matuszkiewicz, S. Krajewski.
Drugi utwór jest dowolny- mile widziana twórczość własna, ta piosenka również musi być w j. polskim.
Prezentacje festiwalowe powinny opierać się na aktorskich środkach wyrazu i być różnorodne (stylistycznie, wyrazowo, tematycznie).

Uwaga!!!
Wykonawca z każdej kategorii wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie głównej festiwalu www.festiwal-reflektor.pl, od 15 stycznia 2019 r.
Nieprzekraczalny termin nadejścia zgłoszenia to 20.03. 2019 r.
Dokumenty wysłane pocztą elektroniczną nie muszą być podpisane.

!!!Uwaga - liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń!!!

Warunki uczestnictwa:
Kategoria I - uczestnicy obowiązkowo przesyłają organizatorowi nagrania demonstracyjne obydwu utworów. Z przesłania nagrań zwolnieni są laureaci poprzednich edycji OFPA Reflektor.


Kategoria II - aktorzy, wokaliści, studenci szkół o profilu związanym z aktorstwem, śpiewem i muzyką oraz laureaci konkursów piosenki aktorskiej, w tym laureaci poprzednich OFPA Reflektor zwolnieni są z przesyłania nagrań demonstracyjnych. Pozostali uczestnicy kat. II przesyłają swoje nagrania.


Każdy z uczestników ma obowiązek zarejestrowania się poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej.
Ostateczny termin dostarczenia nagrań upływa 20.03.2019 r.
Oprócz nagrań w formacie audio (mp3 i wave), organizator dopuszcza również pliki filmowe z zastrzeżeniem, iż film musi być zapisany w jednym z powszechnie używanych formatów. Materiał video może być przesłany e-mailem lub w postaci linku do pobrania. Organizator wprowadził taką możliwość na prośbę uczestników i jury. Organizator dopuszcza nagrania wykonane telefonem pod warunkiem utrzymania jakości pozwalającej jury na odpowiednią ocenę.

UWAGA! Zbyt duża ingerencja studyjna w nagrania uczestników I-ego etapu może ujemnie wpłynąć na ocenę jury (czyszczenie intonacji, słyszalna kompresja, zbyt duży pogłos).

UWAGA! Organizator zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wskazany w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt w celu sprawdzenia, czy wysłane zgłoszenie dotarło do organizatora.
Jury, któremu przewodniczyć będzie Sonia Bohosiewicz oceniać będzie:

 • umiejętności wokalne i aktorskie wykonawców,
 • dobór repertuaru,
 • oryginalność pomysłu,
 • dykcję i interpretację utworów,
 • ogólny wyraz artystyczny.

ORGANIZACJA FESTIWALU

Organizator przewiduje DWA ETAPY przesłuchań festiwalowych.

Nadesłane nagrania (DEMA) wykonawców z KATEGORII I i II przesłuchuje komisja powołana przez organizatora festiwalu. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu festiwalu w obydwu kategoriach zostanie opublikowana 25.03.2019 r. na stronie www.festiwal-reflektor.pl W celu przygotowania kolejności prób sceny i przesłuchań festiwalowych organizator zobowiązuje uczestników zakwalifikowanych do II etapu do podania dnia i godziny przyjazdu do Koszalina w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2019 r. Organizator zapewnia salę do rozśpiewania na godzinę przed występem.

ETAP II

DZIEŃ PIERWSZY FESTIWALU 5.04.2019 r. (piątek)
Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2
- przesłuchania festiwalowe

DZIEŃ DRUGI FESTIWALU 6.04.2019 r. (sobota)
Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2
- przesłuchania festiwalowe
Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- koncert laureatów w Studio Koncertowo-Nagraniowym im. Czesława Niemena

DZIEŃ TRZECI FESTIWALU 7.04.2019 r. (niedziela
Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1
1. Warsztaty prowadzone przez Sonię Bohosiewicz
2. Gala finałowa
- koncert „Domówka" w wyk. Sonii Bohosiewicz,
- występ laureatów,
- wręczenie nagród.

UWAGI KOŃCOWE!

Organizator planuje wydanie płyty CD będącej zapisem koncertu laureatów. Informujemy jednocześnie, że utwory wykonywane na koncercie, a niemające uregulowanej sytuacji w ZAIKS, nie będą zamieszczone na płycie. Płytę CD otrzymają wszyscy uczestnicy festiwalu.
Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia.
Wszelkie pytania dotyczące festiwalu prosimy kierować pod adres e-mail: reflektor@festiwal-reflektor.pl.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (odbiór nagrody pieniężnej).
Uczestnicy mogą skorzystać z bazy noclegowej dostępnej na www.pm.koszalin.pl. Koszt noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Laureatom i akompaniatorom organizator pokrywa koszt noclegu z soboty na niedzielę. O miejscu noclegu poinformujemy w późniejszym terminie.

UWAGA!!! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE

Aktualności - www.festiwal-reflektor.pl
Kontakt - Pałac Młodzieży 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
tel. 94 348 05 00, 94 348 05 01, 94 348 05 15
e-mail: reflektor@festiwal-reflektor.pl
dyrektor artystyczny
Maciej Osada-Sobczyński

Wstecz


Festiwalowi goście

2019 - Sonia Bohosiewicz

przyjaciel

2018 - Piotr Machalica

przyjaciel

2017 - Krzysztof Tyniec

przyjaciel

2016 - Roman Kołakowski

przyjaciel

2015 - Monika Węgiel

przyjaciel

2014 - Hanna Śleszyńska

przyjaciel

2013 - Jacek Bończyk

przyjaciel

2012 - Janusz Radek

przyjaciel

2011 - Artur Barciś

przyjaciel

2010 - Joanna Trzepiecińska

przyjaciel

2009 - Zbigniew Zamachowski

przyjaciel

2008 - Jacek Wójcicki

przyjaciel

2007 - Marian Opania

przyjaciel

2006 - Katarzyna Groniec

przyjaciel

2005 - Ewa Błaszczyk

przyjaciel


GALERIA

glaeria

2019

Galeria zdjęć

glaeria

2018

Galeria zdjęć

glaeria

2017

Galeria zdjęć

glaeria

2016

Galeria zdjęć

glaeria

2015

Galeria zdjęć

glaeria

2014

Galeria zdjęć

glaeria

2013

Galeria zdjęć

glaeria

2012

Galeria zdjęć

glaeria

2011

Galeria zdjęć

glaeria

2010

Galeria zdjęć

glaeria

2009

Galeria zdjęć

glaeria

2008

Galeria zdjęć

glaeria

2007

Galeria zdjęć

glaeria

2006

Galeria zdjęć

glaeria

2005

Galeria zdjęć

glaeria

2004

Galeria zdjęć

Znajdź nas

przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel

Kontakt

Nasz adres

Pałac Młodzieży - OFPA Reflektor

ul. Bogusława II 2

75-057 Koszalin


tel: 94 348 05 00, 94 348 05 01, 94 348 05 15

www.festiwal-reflektor.pl

reflektor@festiwal-reflektor.pl

Dyrektor artystyczny: Maciej Osada-Sobczyński