XVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI AKTORSKIEJ
R E F L E K T O R

REGULAMIN

5-7.04.2019 r.ORGANIZATOR
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie
Polskie Radio Koszalin
Pałac Młodzieży w Koszalinie

CELE I ZAŁOŻENIA FESTIWALU

 1. Popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej, rozumianej jako wykonywanie piosenek z interpretacją aktorską ze szczególnym uwzględnieniem piosenek polskich twórców, kompozytorów i autorów tekstu.
 2. Stwarzanie możliwości zaprezentowania się uczestników festiwalu przed jury i publicznością.
 3. Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki aktorskiej.
 4. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Organizatorzy planują następujące nagrody:
  - Grand Prix Festiwalu - statuetka i nagroda pieniężna,
  - I miejsce - statuetka ZŁOTY REFLEKTOR i nagroda pieniężna,
  - II miejsce - statuetka SREBRNY REFLEKTOR i nagroda pieniężna,
  - III miejsce - statuetka BRĄZOWY REFLEKTOR i nagroda pieniężna,
  Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
 2. Przewidziane są również:
  - inne nagrody specjalne,
  - wyróżnienia.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy SOLISTÓW śpiewających:
  - a 'capella (bez akompaniamentu),
  - do podkładu muzycznego (wyłącznie na płytach CD lub MP3).
  Sugerujemy zwrócić uwagę na rodzaj i charakter podkładu muzycznego i unikać podkładów charakterystycznych dla wykonań estradowych. Na pewno lepszy będzie prosty akompaniament instrumentalny niż znana powszechnie bogata estradowa aranżacja.
  - z akompaniamentem (fortepian, gitara, akordeon etc.)
 2. KATEGORIE UCZESTNICTWA i wymagania kwalifikacyjne

  KATEGORIA I - wykonawca od 15 do 19 roku życia ( od 1.01.2000 r. do 31.12.2004 r.)
  KATEGORIA II - wykonawca od 20 do 30 roku życia ( od 1.01.1989 r. do 31.12.1999 r.)

 3. Tematem tegorocznej edycji Festiwalu Reflektor jest polska piosenka z lat 1945-1989. Każdy z uczestników wykonuje dwie piosenki, jeden utwór musi pochodzić z tego okresu (1945-1989). Mile widziane będą utwory takich twórców jak np.: W. Młynarski, A. Osiecka, J. Kofta, J. Przybora, J. Wasowski, M. Grechuta, R. Kołakowski, E. Stachura, J. Kaczmarski, G. Ciechowski, Kora, P. Gintrowski, B. Loebl, J. Ptaszyn- Wróblewski, Z Staszczyk, Z. Wodecki, W.Korcz, J. Matuszkiewicz, S. Krajewski.
  Drugi utwór jest dowolny- mile widziana twórczość własna, ta piosenka również musi być w j. polskim.
  Prezentacje festiwalowe powinny opierać się na aktorskich środkach wyrazu i być różnorodne (stylistycznie, wyrazowo, tematycznie).
 4. Uwaga!!!
  Wykonawca z każdej kategorii wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie głównej festiwalu www.festiwal-reflektor.pl, od 15 stycznia 2019 r.
  Nieprzekraczalny termin nadejścia zgłoszenia to 20.03. 2019 r.
  Dokumenty wysłane pocztą elektroniczną nie muszą być podpisane.


  !!!Uwaga - liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń!!!

 5. Warunki uczestnictwa:

  Kategoria I - uczestnicy obowiązkowo przesyłają organizatorowi nagrania demonstracyjne obydwu utworów. Z przesłania nagrań zwolnieni są laureaci poprzednich edycji OFPA Reflektor.

  Kategoria II - aktorzy, wokaliści, studenci szkół o profilu związanym z aktorstwem, śpiewem i muzyką oraz laureaci konkursów piosenki aktorskiej, w tym laureaci poprzednich OFPA Reflektor zwolnieni są z przesyłania nagrań demonstracyjnych. Pozostali uczestnicy kat. II przesyłają swoje nagrania.

  Każdy z uczestników ma obowiązek zarejestrowania się poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej.

  Ostateczny termin dostarczenia nagrań upływa 20.03.2019 r.
  Oprócz nagrań w formacie audio (mp3 i wave), organizator dopuszcza również pliki filmowe z zastrzeżeniem, iż film musi być zapisany w jednym z powszechnie używanych formatów. Materiał video może być przesłany e-mailem lub w postaci linku do pobrania. Organizator wprowadził taką możliwość na prośbę uczestników i jury. Organizator dopuszcza nagrania wykonane telefonem pod warunkiem utrzymania jakości pozwalającej jury na odpowiednią ocenę.

  UWAGA! Zbyt duża ingerencja studyjna w nagrania uczestników I-ego etapu może ujemnie wpłynąć na ocenę jury (czyszczenie intonacji, słyszalna kompresja, zbyt duży pogłos).

  UWAGA! Organizator zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wskazany w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt w celu sprawdzenia, czy wysłane zgłoszenie dotarło do organizatora.
 6. Jury, któremu przewodniczyć będzie Sonia Bohosiewicz oceniać będzie:
  - umiejętności wokalne i aktorskie wykonawców,
  - dobór repertuaru,
  - oryginalność pomysłu,
  - dykcję i interpretację utworów,
  - ogólny wyraz artystyczny.

  ORGANIZACJA FESTIWALU
  Organizator przewiduje DWA ETAPY przesłuchań festiwalowych.

  ETAP I

  1. Nadesłane nagrania (DEMA) wykonawców z KATEGORII I i II przesłuchuje komisja powołana przez organizatora festiwalu.
  2. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu festiwalu w obydwu kategoriach zostanie opublikowana 25.03.2019 r. na stronie www.festiwal-reflektor.pl
  3. W celu przygotowania kolejności prób sceny i przesłuchań festiwalowych organizator zobowiązuje uczestników zakwalifikowanych do II etapu do podania dnia i godziny przyjazdu do Koszalina w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2019 r.
  4. Organizator zapewnia salę do rozśpiewania na godzinę przed występem.


  ETAP II

  DZIEŃ PIERWSZY FESTIWALU 5.04.2019 r. (piątek)
  Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2
  - przesłuchania festiwalowe

  DZIEŃ DRUGI FESTIWALU 6.04.2019 r. (sobota)
  Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2
  - przesłuchania festiwalowe
  Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
  - koncert laureatów w Studio Koncertowo-Nagraniowym im. Czesława Niemena

  DZIEŃ TRZECI FESTIWALU 7.04.2019 r. (niedziela)
  Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny 1
  1. Warsztaty prowadzone przez Sonię Bohosiewicz
  2. Gala finałowa
  - koncert „Domówka" w wyk. Sonii Bohosiewicz,
  - występ laureatów,
  - wręczenie nagród.

  UWAGI KOŃCOWE!

  1. Organizator planuje wydanie płyty CD będącej zapisem koncertu laureatów. Informujemy jednocześnie, że utwory wykonywane na koncercie, a niemające uregulowanej sytuacji w ZAIKS, nie będą zamieszczone na płycie. Płytę CD otrzymają wszyscy uczestnicy festiwalu.
  2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia.
  3. Wszelkie pytania dotyczące festiwalu prosimy kierować pod adres e-mail: reflektor@festiwal-reflektor.pl.
  4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
  5. Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (odbiór nagrody pieniężnej).
  6. Uczestnicy mogą skorzystać z bazy noclegowej dostępnej na www.pm.koszalin.pl. Koszt noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  7. Laureatom i akompaniatorom organizator pokrywa koszt noclegu z soboty na niedzielę. O miejscu noclegu poinformujemy w późniejszym terminie.

  UWAGA!!! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE

  Aktualności - www.festiwal-reflektor.pl
  Kontakt - Pałac Młodzieży 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
  tel. 94 348 05 00, 94 348 05 01, 94 348 05 15
  e-mail: reflektor@festiwal-reflektor.pl
  dyrektor artystyczny
  Maciej Osada-Sobczyński